קטגוריות
כללי

מודד מגרש – למדידות מהימנות ומדויקות

בניית מבנה חדש דורש לא מעט מדידות שבהן מדידות שטח ומדידת מגרש, באמצעות מדידות אלה אפשר לקבל את המידע הדרוש לצורך המשך הבנייה ובסיס הבניין שכולל בין היתר מיקום מדויק של מבנה המגרש.

למה יש צורך במודד קרקע למגרש?

מדידות הנדסיות שונות מצריכות מודד מגרש מוסמך אשר יבדוק בצורה מדויקת ויאסוף את הנתונים השונים שהתקבלו במהלך הבדיקה. לאחר איסוף הנתונים של מדידת המגרש מועברים הנתונים לניתוח ואל האדריכל כדי להמשיך בשלבי ההמשך של תוכנית הבנייה. המודד שהינו מודד מוסמך ומקצועי בודד בצורה מהימנה ומקצועית את המגרש ומעביר את הנתונים שנאספו הלאה. בנתונים שאסף מוצגים השיפועים בקרקע, פערי הגבהים, עצמים קבועים ועוד. נתונים אלה מאפשרים לאדריכל לבצע את עבודתו בצורה הטובה ביותר בהתאם לנתונים בשטח.

מתי יש צורך במודד מגרש?

הצורך במודד מגרש הוא בתחילת המדידות כלומר מדידה ראשונה, לאחר מכן מדידה שלישית של היסודות ומיקומם, ובדיקה אחרונה לקראת טופס ארבע מרשות המקומית לתקינות המבנה. המדידה הראשונה מצריכה מודד מגרש מוסמך ומקצועי אשר יבצע את המדידות בשטח ויאסוף את הנתונים לכתיבת מפה טופוגרפית של המגרש. מחירו של מודד מגרש עבור כתיבת מפה טופוגרפית נע בין 2000-1000 ₪ לכן יש לקחת זאת בחשבון בהוצאות השונות של המדידות ושל הבנייה.

מדידה ראשונה לסימון גבולות המגרש

הגשת המפה הטופוגרפית לאדריכל והעברת לתוכנית אדריכלית והגשתם לרשויות עד לקבל אישור עבורה מאפשרת להמשיך בשלבים הבאים של תוכנית הבנייה. שלבים אלה דורשים הזמנת מודד מגרש לקביעת קווי המבנה בשטח. מודד המגרש מגיע אל שטח המגרש כדי לסמן את מיקום המבנה בתוך השטח, ולאחר סימון המיקום אפשר להמשיך בתוכנית הלאה ולהתחיל ביסודות הבנייה. סימון זה מגדיר עבור הקבלן את קווי הבנייה של המבנה והוא חשוב ביותר בתהליך הבנייה עצמו.

מדידה שלישית בשטח המגרש

המדידה השלישית בשטח של מודד השטח היא מדידה אשר מעידה על התקדמות בתהליך הבנייה. במדידה זאת אשר מתבצעת לאחר שהקבלן יצק את יסודות המבנה, מודד שטח נדרש לוודא שהיסודות ממוקמים בצורה הנכונה בהתאם לתוכנית האדריכלית ושאין ליקויים בטיחותיים בשטח המגרש בו מתבצעת הבנייה. שלב זה חשוב ביותר למניעת ליקויים בטיחותיים ומצבים שונים שבה מגרש הבנייה אינו תקין ועלול לעכב את תוכנית הבנייה.

מדידה רביעית ואחרונה של מודד מגרש

המדידה הרביעית היא המדידה האחרונה בטרם הבנייה עצמה. לקראת הגשת טופס 4 יש לקבל את אישור הרשות המקומית לתקינות המבנה. ללא קבלת אישור של הרשות המקומית לא ניתן להתחבר אל תשתיות המים והחשמל. לכן שמדובר על מדידה רביעית מדובר על אחת המדידות החשובות ביותר בתהליך הבנייה בו עבודת הבנייה הסתיימה.

מהו תוקף תוכנית המדידה?

לתוכנית המדידה ישנה תוקף של שישה חודשים ולכן יש לעמוד בתקוף זה, ולא אתם עלולים למצוא את עצמכם משלמים לשווא על נתונים שאין לכם אפשרות להשתמש בה. וכל עיכוב כזה עלול לעקב את בניית הדירה שלכם ואת המסירה. לכן יש לקחת זאת בחשבון כאשר מבצעים מדידות ולעמוד בזמנים בהתאם. כמו כן, ניתן להאריך את תוקף המדידה ללא עלות כספית.

מתי נדרשת מדידה נוספת?

מדידה נוספת נדרשת לאחר חצי שנה. לאחר תום חצי השנה יש להאריך את התוקף. מודדי המגרש משנים את תאריך תוכנית המדידה המקורית ומגישים אותה שוב מחדש, כל עוד לא נעשו שיניים בשטח עצמו או הסמוך. אם יש שינויים בשטח או בשטח הסמוך יש לעדכן והתוכנית תהיה בתשלום סמלי.